Skip to Main Content »

Two ways to avail your Jollibee Padala Packages:

  1. Credit Card Online Purchase

    Master Card VISA
  2. Over-The-Counter Remittance

    BDO Remit BPInoy Filgifts IRemit PNB RCBC Sendah Tech Alley Trans Tech

Magpadala ng Langhap-Sarap favorites sa pamilya mo sa Pilipinas. Ihahatid ng Jollibee Padala ang masarap mong pagmamahal.
Kindly click here for the Terms and Conditions.